STUDIO ZUM-BA | KRAKÓW

  ZAPRASZAMY

Regulamin

Regulamin Studia Zum-Ba

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w Studio Zum-Ba jest akceptacja poniższego regulaminu.
 2. Osoba uczestnicząca w zajęciach jest świadoma swojego stanu zdrowia i robi to na własną odpowiedzialność.
 3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wykupienie karnetu lub jednorazowej wejściówki i okazanie w recepcji Studia przed każdymi zajęciami.
 4. Karnet jest imienny, ważny wyłącznie z dokumentem tożsamości.
 5. Karnet jest ważny przez miesiąc od daty pierwszych zajęć.
 6. Niewykorzystane zajęcia w okresie ważności karnetu nie przechodzą na kolejny miesiąc.
 7. Karnet pozostawiamy w recepcji przed zajęciami i odbieramy po zajęciach.
 8. Aby uczestniczyć w zajęciach konieczna jest wcześniejsza rezerwacja osobista, telefoniczna lub mailowa.
 9. Rezerwacje można odwołać najpóżniej na dwie godziny przed zajęciami.
 10. Nie odwołane uczestnictwo w zajęciach skutkuje odznaczeniem w karnecie zajęć jako odbytych.
 • dwukrotnie nieodwołane zajęcia skutkują anulowaniem wszystkich kolejnych rezerwacji i brakiem możliwości wcześniejszych zapisów (niż w dniu odbywających się zajęć)
 • za nieodwołane zajęcia uczestnik zobowiązany jest uiścić opłatę zgodnie z cennikiem
 • notoryczne odwoływanie zajęć z długoterminowych rezerwacji skutkuje anulowaniem pozostałych rezerwacji
 1. Studio zastrzega sobie prawo do odwołanie zajęć o czym poinformuje uczestników    telefonicznie najpóżniej do dwóch godzin przed zajęciami.
 2. Czas jednych zajęć to 50 minut.
 3. Minimalna liczba uczestników musi wynosić 5 osób, a maksymalna 15 osób.
 4. Podczas zajęć obowiązuje zmienne obuwie o miękkiej podeszwie.
 5. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu Studio nie odpowiada.
 6. Wartościowe przedmioty na czas zajęć mogą zostać zdeponowane w recepcji Studia.
 7. Za zgubienie kluczyka do szafki będzie pobierana opłata w wysokości 20 zł.
 8. Studio nie odpowiada za nieszczęśliwe wypadki oraz kontuzje, które mogą wystąpić podczas ćwiczeń.
 9. Osoby, które nie zastosują się do regulaminu mogą zostać poproszone o opuszczenie studia.
 10. Sprawy nie objęte regulaminem są bezpośrednio regulowane przez właściciela studia.